หน้า 
 จาก 4381
ลำดับ 6239
วันที่ 23/05/21
เวลา 09:52:05
รหัสพนักงาน 000008
รหัสสถานี 00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4381
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.