หน้า 
 จาก 3360
ลำดับ 5215
วันที่ 14/06/20
เวลา 12:49:12
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000020, 00000020 A006 Card20
Gps 013.605286,100.646037
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3360
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.