หน้า 
 จาก 3346
ลำดับ 5193
วันที่ 03/05/20
เวลา 08:39:09
รหัสพนักงาน 000005
รหัสสถานี 00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3346
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.