หน้า 
 จาก 3346
ลำดับ 5151
วันที่ 29/02/20
เวลา 16:29:51
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 013.605196,100.645967
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3346
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.