หน้า 
 จาก 3287
ลำดับ 5132
วันที่ 12/02/20
เวลา 16:24:52
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000009, 00000009 A001 DOOR GATE 9
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3287
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.