หน้า 
 จาก 4381
ลำดับ 5058
วันที่ 09/01/20
เวลา 21:21:38
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 171.5.242.9
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4381
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.