หน้า 
 จาก 3340
ลำดับ 5014
วันที่ 28/10/19
เวลา 11:25:24
รหัสพนักงาน 0000013
รหัสสถานี 00000013, 00000013 A005 Card13
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3340
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.