หน้า 
 จาก 3346
ลำดับ 4992
วันที่ 08/10/19
เวลา 15:27:50
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 27.55.66.119
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3346
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.