หน้า 
 จาก 3215
ลำดับ 4972
วันที่ 20/08/19
เวลา 18:20:49
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000009, 00000009 A001 DOOR GATE 9
Gps 013.605278,100.646025
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3215
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.