หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 152
วันที่ 22/03/16
เวลา 10:45:02
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1
Gps 1.46.194.103
Imei Ggggggg
รหัสID OU
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.