หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 125
วันที่ 12/03/16
เวลา 14:53:55
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 27.145.160.132
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.