หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 123
วันที่ 12/03/16
เวลา 14:49:54
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 1.46.171.239
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.