หน้า 
 จาก 4728
ลำดับ 122
วันที่ 12/03/16
เวลา 14:49:47
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 1.46.171.239
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4728
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.