หน้า 
 จาก 4729
ลำดับ 119
วันที่ 12/03/16
เวลา 14:36:17
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2
Gps 1.46.171.239
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4729
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.