หน้า 
 จาก 4729
ลำดับ 117
วันที่ 12/11/13
เวลา 17:59:34
รหัสพนักงาน 000007
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.605095,100.646078
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4729
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.