หน้า 
 จาก 4729
ลำดับ 114
วันที่ 28/06/12
เวลา 15:20:52
รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
รหัสสถานี 00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1
Gps 000.000000,000.000000
Imei 352264051765374
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4729
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.