รหัสพนักงาน 000999, Customer A
ชื่อพนักงาน Customer A
แผนก Home
รายละเอียด Customer A Details
ติดต่อ Customer contact
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 17
รายการ 1 ถึง 20 จาก 338
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
4772 09/04/19 19:45:23 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 171.98.152.154 000000000000000 0
4771 09/04/19 19:45:14 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 171.98.152.154 000000000000000 1
4770 09/04/19 19:44:57 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 171.98.152.154 000000000000000 0
4769 09/04/19 19:44:47 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 171.98.152.154 000000000000000 1
4768 09/04/19 19:06:57 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.175.87 000000000000000 0
4767 09/04/19 19:06:48 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.175.87 000000000000000 1
4766 09/04/19 19:06:38 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.175.87 000000000000000 0
4765 09/04/19 19:06:08 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.175.87 000000000000000 1
4764 09/04/19 10:12:25 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.164.121 000000000000000 0
4763 09/04/19 09:42:50 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.164.121 000000000000000 0
4762 09/04/19 09:42:48 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.164.121 000000000000000 1
4761 09/04/19 09:42:46 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.164.121 000000000000000 0
4760 09/04/19 09:38:53 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.164.121 000000000000000 1
4759 09/04/19 09:35:17 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.164.121 000000000000000 0
4758 09/04/19 09:33:30 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.164.121 000000000000000 1
4749 06/04/19 12:45:27 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.2.22 000000000000000 0
4748 06/04/19 12:45:26 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.2.22 000000000000000 1
4747 06/04/19 12:45:25 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.2.22 000000000000000 0
4746 06/04/19 12:45:18 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 27.55.2.22 000000000000000 0
4745 06/04/19 12:45:08 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 27.55.2.22 000000000000000 1
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.