รหัสพนักงาน 000999, Customer A
ชื่อพนักงาน Customer A
แผนก Home
รายละเอียด Customer A Details
ติดต่อ Customer contact
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 18
รายการ 1 ถึง 20 จาก 351
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
4904 13/05/19 19:22:14 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.187.55 000000000000000 1
4903 13/05/19 19:22:04 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.187.55 000000000000000 1
4902 13/05/19 19:22:04 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.187.55 000000000000000 0
4901 13/05/19 19:20:36 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.187.55 000000000000000 0
4900 13/05/19 19:20:35 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.187.55 000000000000000 1
4899 13/05/19 19:20:34 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.187.55 000000000000000 0
4898 13/05/19 19:20:22 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.187.55 000000000000000 1
4897 13/05/19 19:20:22 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.187.55 000000000000000 0
4896 13/05/19 19:20:21 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.187.55 000000000000000 1
4895 13/05/19 19:20:20 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.187.55 000000000000000 0
4894 13/05/19 19:17:36 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.187.55 000000000000000 1
4893 13/05/19 19:16:59 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.187.55 000000000000000 1
4892 13/05/19 19:16:59 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.187.55 000000000000000 0
4772 09/04/19 19:45:23 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 171.98.152.154 000000000000000 0
4771 09/04/19 19:45:14 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 171.98.152.154 000000000000000 1
4770 09/04/19 19:44:57 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 171.98.152.154 000000000000000 0
4769 09/04/19 19:44:47 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 171.98.152.154 000000000000000 1
4768 09/04/19 19:06:57 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.175.87 000000000000000 0
4767 09/04/19 19:06:48 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.175.87 000000000000000 1
4766 09/04/19 19:06:38 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.175.87 000000000000000 0
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.