รหัสพนักงาน 000999, Customer A
ชื่อพนักงาน Customer A
แผนก Home
รายละเอียด Customer A Details
ติดต่อ Customer contact
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 8
รายการ 1 ถึง 20 จาก 155
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
4543 12/01/19 07:33:26 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 171.98.48.21 000000000000000 0
4542 12/01/19 07:33:23 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 171.98.48.21 000000000000000 1
4541 12/01/19 07:32:28 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 171.98.48.21 000000000000000 1
4540 12/01/19 07:32:25 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 171.98.48.21 000000000000000 0
3697 26/11/17 09:44:00 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.71.137 000000000000000 1
3696 26/11/17 09:43:58 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.71.137 000000000000000 0
3689 26/11/17 09:42:23 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.71.137 000000000000000 1
3688 26/11/17 09:42:21 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.71.137 000000000000000 0
3687 26/11/17 09:42:19 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.71.137 000000000000000 1
3685 26/11/17 09:42:17 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 27.55.71.137 000000000000000 0
3676 21/11/17 09:04:01 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.46.233 000000000000000 1
3675 21/11/17 09:03:57 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.46.233 000000000000000 0
3674 21/11/17 09:03:51 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.46.233 000000000000000 1
3673 21/11/17 09:03:49 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 223.24.46.233 000000000000000 0
3672 21/11/17 09:03:45 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.46.233 000000000000000 0
3671 21/11/17 09:03:43 000999, Customer A 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.46.233 000000000000000 1
3314 06/11/17 19:58:27 000999, Customer A   27.145.131.150 000000000000000 0.00
3313 06/11/17 19:58:22 000999, Customer A 90000003 27.145.131.150 000000000000000 1
3312 06/11/17 19:58:11 000999, Customer A 90000003 27.145.131.150 000000000000000 0
2958 06/11/17 16:58:37 000999, Customer A 90000001, Rat Trap Box 27.145.131.150 000000000000000 0
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.