รหัสพนักงาน 000888, Customer B
ชื่อพนักงาน Customer B
แผนก Home
รายละเอียด Customer A Details
ติดต่อ Customer contact
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 16
รายการ 1 ถึง 20 จาก 309
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
3720 26/11/17 13:19:40 000888, Customer B 80000002, Switch Panic(Switch) 27.55.71.137 000000000000000 0
3719 26/11/17 13:19:39 000888, Customer B 80000002, Switch Panic(Switch) 27.55.71.137 000000000000000 1
3718 26/11/17 13:19:37 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 0
3717 26/11/17 13:19:31 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 1
3715 26/11/17 11:36:14 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 0
3714 26/11/17 11:36:12 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 1
3713 26/11/17 10:44:29 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 0
3712 26/11/17 10:44:27 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 1
3711 26/11/17 09:49:10 000888, Customer B 80000002, Switch Panic(Switch) 27.55.71.137 000000000000000 0
3710 26/11/17 09:49:09 000888, Customer B 80000002, Switch Panic(Switch) 27.55.71.137 000000000000000 1
3709 26/11/17 09:49:06 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 0
3708 26/11/17 09:49:04 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 1
3707 26/11/17 09:48:00 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 0
3706 26/11/17 09:47:54 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 1
3705 26/11/17 09:47:01 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 0
3704 26/11/17 09:46:53 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 1
3703 26/11/17 09:46:45 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 0
3702 26/11/17 09:46:37 000888, Customer B 80000001, Switch Door1(magnetic) 27.55.71.137 000000000000000 1
3701 26/11/17 09:45:17 000888, Customer B 80000002, Switch Panic(Switch) 27.55.71.137 000000000000000 0
3700 26/11/17 09:45:15 000888, Customer B 80000002, Switch Panic(Switch) 27.55.71.137 000000000000000 1
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.