รหัสพนักงาน 000888, Customer B
ชื่อพนักงาน Customer B
แผนก Home
รายละเอียด Customer A Details
ติดต่อ Customer contact
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 19
รายการ 1 ถึง 20 จาก 361
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
4860 11/04/19 19:53:00 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4859 11/04/19 19:52:31 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 0
4858 11/04/19 19:52:30 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4857 11/04/19 19:51:24 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 0
4856 11/04/19 19:51:21 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4855 11/04/19 19:51:01 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 0
4854 11/04/19 19:50:58 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4853 11/04/19 19:50:46 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 0
4852 11/04/19 19:50:42 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 1
4851 11/04/19 19:50:35 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 0
4850 11/04/19 19:50:31 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 1
4849 11/04/19 19:50:26 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 0
4848 11/04/19 19:50:19 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 1
4847 11/04/19 19:50:13 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 0
4846 11/04/19 19:49:57 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4813 10/04/19 20:33:59 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 27.145.132.167 000000000000000 0
4812 10/04/19 20:33:57 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 27.145.132.167 000000000000000 1
4811 10/04/19 20:33:55 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 27.145.132.167 000000000000000 0
4810 10/04/19 20:33:53 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 27.145.132.167 000000000000000 1
4809 10/04/19 20:33:50 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 27.145.132.167 000000000000000 0
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.