รหัสพนักงาน 000888, Customer B
ชื่อพนักงาน Customer B
แผนก Home
รายละเอียด Customer A Details
ติดต่อ Customer contact
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 19
รายการ 1 ถึง 20 จาก 371
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
4889 07/05/19 10:43:23 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 27.130.90.234 000000000000000 1
4888 07/05/19 10:43:21 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 27.130.90.234 000000000000000 0
4887 07/05/19 10:43:10 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 27.130.90.234 000000000000000 1
4886 07/05/19 09:53:48 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.164.153 000000000000000 0
4885 07/05/19 09:53:47 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.164.153 000000000000000 1
4884 07/05/19 09:31:57 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 223.24.164.153 000000000000000 0
4883 07/05/19 09:31:35 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.164.153 000000000000000 0
4882 07/05/19 09:31:34 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.164.153 000000000000000 1
4881 07/05/19 09:31:32 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.164.153 000000000000000 0
4880 07/05/19 09:31:24 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 223.24.164.153 000000000000000 1
4860 11/04/19 19:53:00 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4859 11/04/19 19:52:31 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 0
4858 11/04/19 19:52:30 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4857 11/04/19 19:51:24 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 0
4856 11/04/19 19:51:21 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4855 11/04/19 19:51:01 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 0
4854 11/04/19 19:50:58 000888, Customer B 90000002, Rat Bait Monitor 58.10.140.141 000000000000000 1
4853 11/04/19 19:50:46 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 0
4852 11/04/19 19:50:42 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 1
4851 11/04/19 19:50:35 000888, Customer B 90000001, Rat Trap Box 58.10.140.141 000000000000000 0
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.