รหัสพนักงาน 000004, Employee 000004
ชื่อพนักงาน Employee 000004
แผนก Dept B
รายละเอียด DETAILS EMP000004
ติดต่อ CONTACT EMP000004
 
contains
contains
หน้า 
 จาก 3
รายการ 1 ถึง 20 จาก 60
 
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
Imei
รหัสID
116 29/06/12 17:16:25 000004, Employee 000004 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 000.000000,000.000000 352264051765374 99
115 28/06/12 15:20:57 000004, Employee 000004 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 000.000000,000.000000 352264051765374 99
114 28/06/12 15:20:52 000004, Employee 000004 00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 000.000000,000.000000 352264051765374 99
113 28/06/12 13:35:29 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
112 28/06/12 12:39:38 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
111 28/06/12 12:38:03 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
110 28/06/12 12:35:54 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
109 28/06/12 12:35:27 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
108 28/06/12 12:35:16 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
107 28/06/12 12:34:57 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
106 26/06/12 13:47:08 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
105 26/06/12 09:51:09 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 000.000000,000.000000 352264051765374 99
104 26/06/12 09:50:30 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 000.000000,000.000000 352264051765374 99
103 26/06/12 09:50:26 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 000.000000,000.000000 352264051765374 99
102 26/06/12 09:48:24 000004, Employee 000004 00000011, 00000011 A005 Card11 000.000000,000.000000 352264051765374 99
101 26/06/12 09:45:06 000004, Employee 000004 00000009, 00000009 A001 DOOR GATE 9 000.000000,000.000000 352264051765374 99
100 26/06/12 09:42:48 000004, Employee 000004 00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 000.000000,000.000000 352264051765374 99
99 25/06/12 17:17:30 000004, Employee 000004 00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 000.000000,000.000000 352264051765374 99
98 25/06/12 17:17:26 000004, Employee 000004 00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 000.000000,000.000000 352264051765374 99
97 25/06/12 17:17:23 000004, Employee 000004 00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 000.000000,000.000000 352264051765374 99
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.