รหัสสถานี
รายละเอียดสถานี
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รายละเอียด
รหัสลูกค้า
รายละเอียด
GPS
IMEI
รหัสID
00000002 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 5151 29/02/20 16:29:51 000001 คุณอ้อม A001 Q79 013.605196,100.645967 352161090701420 99
นับ=1  
ยอดรวม Grand (นับ=1)
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.