รหัสสถานี
รายละเอียดสถานี
ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รายละเอียด
รหัสลูกค้า
รายละเอียด
GPS
IMEI
รหัสID
00000001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 5211 05/06/20 06:39:00 000001 คุณอ้อม A001 Q79 999.999999,999.999999 999999999999999999999999999999999999 99
    5210 05/06/20 06:38:26 000001 คุณอ้อม A001 Q79 999.999999,999.999999 999999999999999999999999999999999999 99
นับ=2  
ยอดรวม Grand (นับ=2)
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.