• เวลา (สูงสุด)
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
รายละเอียดสถานี
000001
00000001 00000001 A001 BUILDING DOOR1
  • 06:39:00
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.