รหัสจุด
รายละเอียด
วันที่
H00
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/05/24                 2                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/08/23                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/07/23                                 2              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/02/23                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/10/22                       2                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/08/22                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/05/22           1                                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/04/22                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/04/22                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/03/22                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/03/22                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/02/22                                             2  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/02/22                                       1   2    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/02/22                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/02/22                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/02/22                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/02/22                                       2        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/02/22                                         4      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/02/22 1                                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/01/22               4   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/01/22                                   1   3        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/01/22                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/01/22                 3   3                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/01/22                             1   2       2      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/12/21         1                                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/11/21                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/11/21                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/11/21                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/10/21                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/10/21                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/10/21               1                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/10/21                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/10/21                     1               2          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/10/21                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/10/21                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/09/21                           1                   1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/09/21                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/09/21               1                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/09/21                       2                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/09/21                                             2  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/08/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/08/21                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/08/21                                             1  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/08/21                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/08/21                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/08/21                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/08/21                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/07/21                         4                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/07/21                             2                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/07/21                   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/07/21                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/07/21                   2                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/07/21             3                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/07/21                                             1  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/07/21                   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/07/21                                           1    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/07/21                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/06/21                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/05/21                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/05/21                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/04/21                                               1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/04/21                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/04/21                                     1       1  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/04/21                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/04/21                         4                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/04/21                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/04/21                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/03/21                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/03/21 1                                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/03/21                                               1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/03/21                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/03/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/03/21                                   1           1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/03/21                                   2            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/03/21                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/03/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/03/21                           2       1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/03/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/03/21                                   2            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/03/21                     1   1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/03/21                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/03/21                                 1 1 1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/03/21                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/02/21                                     1       1  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/02/21               1                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/02/21                                     1         1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/02/21                               1   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/02/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/02/21                     1             1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/02/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/02/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/02/21                   5     1     1   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/02/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/02/21                                 1 1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/02/21                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/02/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/02/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/02/21                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/02/21 2                                             1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/02/21         1                         1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/02/21                           2       1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/02/21                                           1    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/02/21                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/02/21                             2   3              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/02/21     1                       1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/01/21                                         2      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/01/21                         2       1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/01/21                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/01/21                     1               2          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/12/20                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/12/20                             1     1     1      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/12/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/12/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/12/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/11/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/11/20                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/11/20                 1                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/11/20                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/11/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/11/20                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/11/20   4                               3 1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/11/20                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/11/20                 2                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/11/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/11/20                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/11/20                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/11/20             1 3 3               5              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/10/20                 4                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/10/20                 6                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/10/20               5 2                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/10/20                   5 3         7 10 14 8          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/10/20                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/10/20                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/10/20                             1 1 2              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/10/20                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/10/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/10/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/10/20 1                                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/09/20                       2                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/09/20                                       2        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/09/20                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/09/20                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/09/20         1                                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/09/20                                             2  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/09/20                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/09/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/08/20               1                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/08/20                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/08/20                           3                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/08/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/08/20                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/08/20                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/08/20                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/08/20                                 3              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/08/20                             2     1 1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/08/20                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/08/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/08/20                                     1 3 2      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 31/07/20                                 1 1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/07/20                 1                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/07/20                 8 9     4   2   1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/07/20                     4 9 2         1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/07/20                 4 9 2           1 6 1   1 4    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/07/20   1                   3                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/07/20                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/07/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/07/20                                 1   4          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/06/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/06/20                                               5
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/06/20                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/06/20   1                                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/06/20             2                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/06/20                           2                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/06/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/05/20                                     2         2
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/05/20                                   3            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/05/20                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/05/20                   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/04/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/04/20                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/03/20                         2                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/03/20                   1 2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/02/20                                 3              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/02/20                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/02/20                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/02/20                   1           1         1      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/02/20                   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/02/20                                 4              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/02/20                   2                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/02/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/02/20                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/02/20                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/02/20                     3                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/02/20                             2                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/02/20                   3                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/01/20                       4     1 2                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/01/20                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/01/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/01/20                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/01/20                 4                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/01/20                           4                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/01/20                                           3    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/01/20             2                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/12/19                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/12/19                               3                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/11/19                   4                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/11/19                                           2    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/11/19                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/10/19         1                                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/10/19                         1         1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/08/19                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/08/19                                               2
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/07/19                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/07/19                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/06/19                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/06/19                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/06/19                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/05/19                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/04/19                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/04/19                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/04/19                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/03/19             2                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/03/19                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/03/19             2                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/03/19               4                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/03/19             1                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/02/19                                               1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/02/19       2                                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/01/19                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/01/19                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/01/19                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/01/19                                           1    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/12/18                                         1      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/11/18                       3                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/11/18             1                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/11/18                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/11/18                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/11/18                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/10/18                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/10/18           1                                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/10/18                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/10/18                 1                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/09/18                     3     1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/09/18                           1 1 4                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/09/18                           1 4 1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/09/18                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/09/18                                 2              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/08/18                                               1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/07/18                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/07/18                               2                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/07/18                                             1  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/07/18                       3                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/07/18                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/06/18                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/05/18                                               1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/05/18                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/05/18               1                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/05/18                             3 4 2 1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/05/18                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/05/18                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/05/18                 1                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/05/18 1                                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/04/18 3                                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/04/18                 1 3                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/04/18                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/04/18                   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/04/18                   1 2     1 2                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/04/18               2   2                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 31/03/18                         4                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/03/18               2       3                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/03/18                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/11/17                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/11/17                   1 1   1 1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/11/17                               1   2            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/11/17                   3   1 1       1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/11/17                                       3        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/09/17                   3                     1 2    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/09/17                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/08/17             8                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/08/17                 2                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 31/07/17                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/07/17                                     6     1    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/07/17                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/07/17                                   2            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/07/17                               5                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/07/17                           1 4 12 10     11        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/07/17           2 3 1               2                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/07/17                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/07/17                                   4            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/07/17                 2 3                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/07/17               1 3 10 3 2             3          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/07/17                 2 1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/07/17                                 5 1         1  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/06/17                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/06/17                                           1    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/05/17               1                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/05/17                         4                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/06/12                                 1 2            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/06/12                                 4           1  
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 16/05/24                 2                              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 16/02/22                       1                        
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 18/01/22               2   1                            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 17/01/22                                   1            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 10/07/21                       2                        
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 30/06/21                         2                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 08/04/21                         2                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 01/03/21                                 9              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 05/02/21                             1                  
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 10/12/20                                     1          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 04/11/20                 1   8           1              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 29/10/20                         5   4                  
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 27/10/20                             2 1                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 26/10/20                   2           2 1   1 2        
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 23/10/20                                     1          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 07/09/20                                 1              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 10/08/20                             6 3                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 06/08/20                             2           1      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 05/08/20                         1                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 29/07/20                           7                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 27/07/20                                     1     1    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 19/07/20                                 1              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 15/07/20                                   1            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 09/07/20                                   1            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 23/06/20                                     1          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 17/06/20                                 1              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 11/06/20                                   1            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/05/20                                 1              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 02/04/20                     1                          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 05/03/20                             1 2                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 29/02/20                                 1              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 30/01/20                               14                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/01/20                           1                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 20/08/19                                     1          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 17/08/19                 2                              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 01/08/19                   1                            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/07/19                         1                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 17/06/19                           1                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 25/04/19                   1                            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 19/04/19                       1                        
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 20/09/18                                         3      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 19/09/18                 2   1 7 2   5     1            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 30/03/18                         1                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 29/03/18               2                                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 09/12/17                                             1  
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/09/17               1                                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001