รหัสจุด
รายละเอียด
วันที่
H00
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/06/20             2                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/06/20                           2                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/06/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/05/20                                     2         2
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/05/20                                   3            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/05/20                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/05/20                   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/04/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/04/20                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/03/20                         2                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/03/20                   1 2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/02/20                                 3              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/02/20                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/02/20                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/02/20                   1           1         1      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/02/20                   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/02/20                                 4              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/02/20                   2                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/02/20                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/02/20                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/02/20                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/02/20                     3                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/02/20                             2                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/02/20                   3                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/01/20                       4     1 2                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/01/20                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/01/20                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/01/20                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/01/20                 4                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/01/20                           4                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/01/20                                           3    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/01/20             2                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/12/19                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/12/19                               3                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/11/19                   4                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/11/19                                           2    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/11/19                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/10/19         1                                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/10/19                         1         1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/08/19                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/08/19                                               2
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/07/19                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/07/19                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 30/06/19                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 06/06/19                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/06/19                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/05/19                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/04/19                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/04/19                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/04/19                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/03/19             2                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/03/19                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/03/19             2                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/03/19               4                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/03/19             1                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 08/02/19                                               1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 07/02/19       2                                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/01/19                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 12/01/19                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/01/19                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/01/19                                           1    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/12/18                                         1      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/11/18                       3                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 28/11/18             1                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/11/18                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 14/11/18                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/11/18                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/10/18                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/10/18           1                                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/10/18                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/10/18                 1                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/09/18                     3     1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/09/18                           1 1 4                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/09/18                           1 4 1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/09/18                       1                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/09/18                                 2              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/08/18                                               1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/07/18                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/07/18                               2                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/07/18                                             1  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 10/07/18                       3                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/07/18                                 1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/06/18                           1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/05/18                                               1
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/05/18                                   1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/05/18               1                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/05/18                             3 4 2 1            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/05/18                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 04/05/18                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/05/18                 1                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/05/18 1                                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/04/18 3                                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/04/18                 1 3                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/04/18                             1                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/04/18                   1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 03/04/18                   1 2     1 2                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/04/18               2   2                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 31/03/18                         4                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 29/03/18               2       3                        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 02/03/18                               1                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/11/17                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/11/17                   1 1   1 1                    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/11/17                               1   2            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/11/17                   3   1 1       1              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13/11/17                                       3        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/09/17                   3                     1 2    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/09/17                     1                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 05/08/17             8                                  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 01/08/17                 2                              
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 31/07/17                     2                          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/07/17                                     6     1    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/07/17                         1                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/07/17                                   2            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 24/07/17                               5                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 23/07/17                           1 4 12 10     11        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 21/07/17           2 3 1               2                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 20/07/17                                     1          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 19/07/17                                   4            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 18/07/17                 2 3                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 17/07/17               1 3 10 3 2             3          
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 16/07/17                 2 1                            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 15/07/17                                 5 1         1  
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 27/06/17                                       1        
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 26/06/17                                           1    
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 11/05/17               1                                
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 09/05/17                         4                      
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 25/06/12                                 1 2            
00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 00000001 A001 BUILDING DOOR1 22/06/12                                 4           1  
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/05/20                                 1              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 02/04/20                     1                          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 05/03/20                             1 2                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 29/02/20                                 1              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 30/01/20                               14                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/01/20                           1                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 20/08/19                                     1          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 17/08/19                 2                              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 01/08/19                   1                            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/07/19                         1                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 17/06/19                           1                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 25/04/19                   1                            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 19/04/19                       1                        
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 20/09/18                                         3      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 19/09/18                 2   1 7 2   5     1            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 30/03/18                         1                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 29/03/18               2                                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 09/12/17                                             1  
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/09/17               1                                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 21/09/17               1 2 3 1 3   1 1 2                
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 22/08/17                 2                              
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 28/06/17                     1                          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 27/06/17                                     1          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 23/06/17                     5                          
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 16/06/17                             1                  
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 25/05/17                       1                        
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 24/05/17                         2                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 23/05/17                   3                            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 19/05/17                           1                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 16/05/17                           4                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 15/05/17                       2                        
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13/05/17                           2                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 12/05/17                         2 2                    
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 11/05/17               1     3 1                        
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 09/05/17                         2                      
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 29/06/12                                   1            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 25/06/12                                 1 2            
00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 22/06/12                             1   4           1  
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 20/02/20                             1                  
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 15/02/20                               1                
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 11/01/20             1                                  
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 23/11/19                                       1        
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 20/08/19                                     1          
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 06/08/19                     2                          
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 19/04/19                                           1    
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 18/04/19                                               1
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 15/04/19                                           2    
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 11/04/19                                         1      
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 10/04/19 2                                              
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 09/04/19                                           2    
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 05/04/19                                           1    
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 12/06/18                                       1        
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 11/05/17               1   1                            
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 09/05/17                       1 1                      
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 08/05/17                                       4        
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 28/06/12                             1                  
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 25/06/12                                 1 2            
00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 22/06/12                                 4           1  
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 05/05/20                                           1    
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 22/04/20                                 1              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 17/04/20                 1                              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 15/02/20                               1                
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 12/02/20                                 1              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 19/12/19                                 1              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 17/12/19 1                                              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 16/12/19   1                                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 14/12/19                                 2              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 12/12/19                             1                  
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 04/12/19 1                                              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 03/12/19   1                                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 01/12/19                       1                        
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 26/11/19 1                                              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 24/11/19                     1                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 22/11/19 1                                              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 21/11/19   1                                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 20/11/19 1                                              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 18/11/19                                               1
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 17/11/19                                   1            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 13/11/19                         1                      
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 12/11/19                     1                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 11/11/19                     1                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 10/11/19                     1         1                
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 07/11/19 1                                             1
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 31/10/19   1                                           1
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 29/10/19                                               1
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 28/10/19                     1                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 24/10/19                   1                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 23/10/19                   2             1              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 22/10/19                     1                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 21/10/19                     1                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 19/10/19                     1                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 18/10/19                       1                        
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 17/10/19                                 1              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 16/10/19                   1                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 14/10/19     1                                         1
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 13/10/19                             1                  
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 12/10/19                             1                  
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 11/10/19                     1             1            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 09/10/19                             1                  
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 07/10/19                   1                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 06/10/19                                               1
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 04/10/19                                       1        
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 20/08/19                                     1          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 23/06/19                                 1              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 29/11/18                     1 2                        
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 28/11/18             1                                  
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 02/10/18             1       3 2                        
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 23/09/18                     5   1 1 2 1                
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 22/09/18                   2     4 2 5 3                
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 21/09/18                 2         5 7 8 5              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 20/09/18                 5       3 1 3 1 2 1            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 19/09/18               5                                
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 15/09/18                                 2              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 12/06/18                 3   5                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 11/06/18                                             6  
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 04/05/18                       3                        
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 02/05/18                         7                      
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 27/11/17                     1                          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 26/11/17                           1         5          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 18/11/17                     3   1     1                
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 17/11/17                           1 2 4 2              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 16/11/17                   2                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 24/09/17                       2                        
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 23/09/17                   1   2     3     2            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 22/09/17                   3                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 21/09/17                             1   1              
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 27/06/17                                     1          
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 11/05/17               1   5                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 09/05/17                       1 3                      
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 08/05/17                                       1        
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 26/06/12                   3                            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 25/06/12                                 1 2            
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 23/06/12                           3                    
00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 00000004 A002 EXIT GATE 2 22/06/12                                 4           1  
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 15/02/20                               1                
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 12/02/20                                 1              
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 11/01/20             2                                  
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 20/08/19                                     1          
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 24/07/19                         2                      
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 16/06/17                             1                  
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 11/05/17               1                                
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 09/05/17                       1 1                      
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 08/05/17                                       1        
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 25/06/12                                 1 2            
00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1 00000005 A004 STATION GATE 1 22/06/12                                 4           1  
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 15/02/20                               1                
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 20/08/19                                     1          
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 24/07/19                         1                      
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 27/07/17                                         1      
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 16/06/17                             1                  
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 28/06/12                             1                  
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 25/06/12                                 1 2            
00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1 22/06/12                                 4           1  
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 15/02/20                               1                
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 20/08/19                                     1          
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 24/07/19                         1                      
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 11/07/19             1                                  
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 27/07/17                                         1      
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 21/07/17                               1                
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 25/06/12                                 1 2            
00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2 22/06/12                                 4           1  
00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 15/02/20                               1                
00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 11/01/20             1                                  
00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 20/08/19                                     1          
00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 16/06/17                             1                  
00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 25/06/12                                 1 2            
00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1 22/06/12                                 4           1  
00000009, 00000009 A001 DOOR GATE 9 00000009 A001 DOOR GATE 9 12/02/20                                 1              
00000009, 00000009 A001 DOOR GATE 9 00000009 A001 DOOR GATE 9 20/08/19                                     1          
00000009, 00000009 A001 DOOR GATE 9 00000009 A001 DOOR GATE 9 26/06/12                   1                            
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 00000010 A001 DOOR GATE 10 12/02/20                                 2              
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 00000010 A001 DOOR GATE 10 20/08/19                                     1          
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 00000010 A001 DOOR GATE 10 11/07/19             1                                  
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 00000010 A001 DOOR GATE 10 17/08/17                         1                      
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 00000010 A001 DOOR GATE 10 27/07/17                                         1      
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 00000010 A001 DOOR GATE 10 16/06/17                             1                  
00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10 00000010 A001 DOOR GATE 10 26/06/12                   1                            
00000011, 00000011 A005 Card11 00000011 A005 Card11 11/01/20             1                                  
00000011, 00000011 A005 Card11 00000011 A005 Card11 20/08/19                                     1          
00000011, 00000011 A005 Card11 00000011 A005 Card11 16/06/17                             1                  
00000011, 00000011 A005 Card11 00000011 A005 Card11 28/06/12                         6 1                    
00000011, 00000011 A005 Card11 00000011 A005 Card11 26/06/12                   1       1                    
00000012, 00000012 A005 Card12 00000012 A005 Card12 20/08/19                                     1          
00000012, 00000012 A005 Card12 00000012 A005 Card12 16/06/17                             1                  
00000013, 00000013 A005 Card13 00000013 A005 Card13 20/08/19                                     1          
00000014, 00000014 A005 Card14 00000014 A005 Card14 11/01/20             1                                  
00000014, 00000014 A005 Card14 00000014 A005 Card14 20/08/19                                     1          
00000014, 00000014 A005 Card14 00000014 A005 Card14 20/03/17               1                                
00000015, 00000015 A005 Card15 00000015 A005 Card15 20/08/19                                     1          
00000016, 00000016 A006 Card16 00000016 A006 Card16 20/08/19                                     1          
00000016, 00000016 A006 Card16 00000016 A006 Card16 16/06/17                             1                  
00000017, 00000017 A006 Card17 00000017 A006 Card17 20/08/19                                     1          
00000018, 00000018 A006 Card18 00000018 A006 Card18 20/08/19                                     1          
00000018, 00000018 A006 Card18 00000018 A006 Card18 16/06/17                             1                  
00000019, 00000019 A006 Card19 00000019 A006 Card19 20/08/19                                     1          
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 04/05/20                                 1              
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 20/04/20           1                                    
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 17/04/20                   2   1                        
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 15/12/19           1                                    
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 20/08/19                         3           1          
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 06/04/19                             2                  
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 04/03/19   2         1 1                                
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 11/12/18                     1                          
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 04/10/18                         1                      
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 20/09/18             1                                  
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 15/09/18                                 4              
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 20/08/18                               2                
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 26/07/18                                       2        
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 16/05/18                     1                          
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 15/05/18                                   1            
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 20/04/18                     1                          
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 15/01/18         1             1 5                      
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 09/12/17                                             1  
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 18/11/17                   1 3 1   1   4                
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 17/11/17                   3     1   2                  
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 16/11/17                   1                            
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 11/11/17       1                                        
00000020, 00000020 A006 Card20 00000020 A006 Card20 22/09/17