ลำดับ
วันที่
เวลา
รหัสพนักงาน
รหัสสถานี
Gps
รหัสID
Imei
ชือพนักงาน
แผนก
รายละเอียด
ติดต่อ
รหัสลูกค้า
รายละเอียดสถานี
รหัสลูกค้า
รายละเอียด
กลุ่ม
ที่อยู่
ติดต่อ
6009 30/11/20 15:22:54 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
6004 27/11/20 17:15:41 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5988 25/11/20 08:32:52 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68412,100.62706   0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5981 24/11/20 13:36:47 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5980 23/11/20 16:46:13 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5953 18/11/20 17:35:58 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5950 16/11/20 18:23:48 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5949 16/11/20 17:40:46 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5948 16/11/20 17:39:29 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5947 16/11/20 17:27:59 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5946 16/11/20 01:42:51 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5945 16/11/20 01:42:48 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5944 16/11/20 01:41:45 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5943 16/11/20 01:41:34 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5941 14/11/20 19:01:41 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5937 13/11/20 08:29:41 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5936 13/11/20 08:29:30 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5934 11/11/20 16:53:32 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5931 10/11/20 10:56:09 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5930 09/11/20 03:56:09 000003, Employee 000003 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000003 Dept B DETAILS EMP000003 CONTACT EMP000003 A002 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5928 07/11/20 18:19:24 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5926 06/11/20 16:39:24 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000004 Dept B DETAILS EMP000004 CONTACT EMP000004 A002 00000004 A002 EXIT GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5925 06/11/20 16:38:52 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000004 Dept B DETAILS EMP000004 CONTACT EMP000004 A002 00000004 A002 EXIT GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5919 04/11/20 16:52:54 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5918 04/11/20 16:52:23 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60513,100.6457 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5916 04/11/20 16:51:05 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60526,100.64602 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5915 04/11/20 16:50:39 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60526,100.64602 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5914 04/11/20 16:50:21 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5913 04/11/20 16:49:26 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6054,100.64589   352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5907 04/11/20 10:53:06 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60557,100.64629   352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5906 04/11/20 10:50:57 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5905 04/11/20 10:48:00 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60528,100.64586 19 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5904 04/11/20 10:47:22 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60513,100.64597 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5903 04/11/20 10:46:49 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60513,100.64592 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5901 04/11/20 10:42:05 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60528,100.64597   0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5900 04/11/20 10:41:25 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60528,100.64602   0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5893 04/11/20 10:15:28 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60523,100.64607 19 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5892 04/11/20 10:15:04 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60521,100.64593 19 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5889 04/11/20 08:45:54 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.68416,100.62713 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5888 04/11/20 08:45:43 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68408,100.62703 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5885 04/11/20 08:15:04 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68414,100.62715 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5884 04/11/20 08:14:46 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68404,100.62718 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5881 04/11/20 07:40:42 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6841,100.62707 90 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5878 04/11/20 07:16:04 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68414,100.62713 90 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5876 04/11/20 07:09:22 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68409,100.62713 90 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5874 04/11/20 06:59:04 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68418,100.62715 90 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5858 29/10/20 15:46:54 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60526,100.64598 30 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5857 29/10/20 15:46:50 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60526,100.64598 30 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5855 29/10/20 15:44:30 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60522,100.64595 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5854 29/10/20 15:44:13 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60517,100.64597 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5853 29/10/20 15:44:07 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60517,100.64594 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5852 29/10/20 15:43:39 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.6052,100.6459 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5851 29/10/20 15:35:00 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60527,100.64607 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5845 29/10/20 12:30:59 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60523,100.64604 20 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5844 29/10/20 12:30:39 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60521,100.64603 30 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5843 29/10/20 12:30:22 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60518,100.64595 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5840 29/10/20 12:27:15 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.6052,100.64611 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5839 29/10/20 12:27:10 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60521,100.64616 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5838 29/10/20 08:53:38 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68416,100.6271 30 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5837 29/10/20 08:53:35 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68411,100.62717 30 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5835 29/10/20 08:53:04 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.6842,100.62712 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5834 29/10/20 08:52:52 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68411,100.62722 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5832 29/10/20 08:42:28 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.6841,100.62709 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5831 29/10/20 08:42:16 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68422,100.62691 10 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5830 29/10/20 08:13:49 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68414,100.62717 11 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5828 29/10/20 08:13:04 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68418,100.62713 CO 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5823 28/10/20 08:59:30 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68418,100.62707 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5821 28/10/20 08:59:15 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68414,100.62708 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5820 28/10/20 08:51:34 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68406,100.62718 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5818 28/10/20 08:51:10 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68416,100.62705 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5817 28/10/20 08:48:33 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68415,100.62704 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5814 28/10/20 08:45:37 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68416,100.62709 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5813 28/10/20 08:45:34 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5812 28/10/20 08:44:33 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68414,100.62714 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5811 28/10/20 08:43:05 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68412,100.62706 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5809 28/10/20 08:39:48 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68418,100.62708 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5808 28/10/20 08:38:24 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68411,100.62719 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5806 28/10/20 08:38:07 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68412,100.62721 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5803 27/10/20 15:24:56 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60516,100.64597 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5802 27/10/20 15:24:27 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60516,100.64597 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5801 27/10/20 15:24:16 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60514,100.646 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5799 27/10/20 15:14:44 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60521,100.64595 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5798 27/10/20 15:14:27 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60543,100.64618 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5796 27/10/20 14:50:38 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60531,100.64595 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5795 27/10/20 08:16:43 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68421,100.62698 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5794 27/10/20 08:13:46 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68404,100.62719 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5792 27/10/20 08:00:27 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68413,100.62714 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5791 27/10/20 07:58:46 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68412,100.62705 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5790 27/10/20 07:57:52 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5789 27/10/20 07:54:41 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5788 27/10/20 07:49:34 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5785 27/10/20 07:24:49 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68417,100.62697 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5781 26/10/20 19:06:16 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60518,100.64597 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5780 26/10/20 19:03:22 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5779 26/10/20 18:58:05 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5778 26/10/20 18:48:52 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6052,100.64597 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5777 26/10/20 18:48:20 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60521,100.64597 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5776 26/10/20 18:43:16 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60519,100.64604 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5775 26/10/20 18:35:02 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5774 26/10/20 18:29:24 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60512,100.64599 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5773 26/10/20 18:15:36 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60525,100.64593 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5772 26/10/20 18:09:32 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60517,100.64601 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5771 26/10/20 18:01:17 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60524,100.64606 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5770 26/10/20 17:58:19 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64599 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5769 26/10/20 17:57:42 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60527,100.64604 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5768 26/10/20 17:53:52 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60528,100.64594 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5767 26/10/20 17:51:21 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60522,100.64601 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5766 26/10/20 17:50:48 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5765 26/10/20 17:47:19 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60524,100.64594 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5764 26/10/20 17:43:26 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5763 26/10/20 17:39:23 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.646 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5762 26/10/20 17:37:37 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60513,100.64599 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5761 26/10/20 17:36:43 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5760 26/10/20 17:33:04 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5759 26/10/20 17:25:09 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5758 26/10/20 17:22:43 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60531,100.64564 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5757 26/10/20 17:20:00 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5756 26/10/20 17:17:04 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5755 26/10/20 16:59:59 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6052,100.64599 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5754 26/10/20 16:56:39 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60528,100.64609 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5753 26/10/20 16:53:23 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64589 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5751 26/10/20 16:50:13 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5750 26/10/20 16:39:13 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5749 26/10/20 16:34:28 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5747 26/10/20 16:28:28 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.646 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5746 26/10/20 16:09:49 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5745 26/10/20 16:05:37 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5744 26/10/20 16:03:37 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60519,100.64598 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5741 26/10/20 16:00:25 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60524,100.64594 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5739 26/10/20 14:38:55 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60525,100.64606 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5738 26/10/20 14:35:12 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64593 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5737 26/10/20 14:30:46 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5736 26/10/20 14:28:12 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60522,100.64598 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5735 26/10/20 14:26:48 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6053,100.64597 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5734 26/10/20 14:19:54 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5733 26/10/20 14:17:57 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60518,100.64595 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5732 26/10/20 14:17:36 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60519,100.64601 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5731 26/10/20 14:15:58 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60523,100.64597 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5730 26/10/20 14:15:51 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60518,100.64594 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5729 26/10/20 10:27:44 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68413,100.62719 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5728 26/10/20 10:26:36 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68404,100.62712 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5727 26/10/20 10:13:55 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68436,100.62726 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5726 26/10/20 10:13:51 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68409,100.6271 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5725 26/10/20 10:10:53 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5724 26/10/20 10:10:11 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68406,100.62711 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5723 26/10/20 09:35:28 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68412,100.62711 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5722 26/10/20 09:34:32 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5721 26/10/20 09:33:57 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68416,100.62715 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5720 26/10/20 09:33:29 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68401,100.62717 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5719 26/10/20 09:27:29 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68422,100.62707 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5718 26/10/20 09:27:09 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.68411,100.62711 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5717 26/10/20 09:26:19 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.68412,100.62712 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5716 26/10/20 09:26:15 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68415,100.6271 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5715 26/10/20 09:08:41 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68423,100.62699 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5714 26/10/20 09:08:24 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68415,100.62718 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5713 26/10/20 09:07:17 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68417,100.62718 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5712 26/10/20 09:06:46 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68426,100.62724 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5711 26/10/20 09:06:45 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68426,100.62724 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5701 25/10/20 10:17:09 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5700 25/10/20 10:16:59 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5693 24/10/20 10:10:20 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5692 23/10/20 18:53:06 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60513,100.64602 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5690 22/10/20 16:09:39 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5689 22/10/20 16:06:55 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5688 22/10/20 15:44:54 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5687 22/10/20 14:53:04 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5678 21/10/20 17:52:56 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5675 16/10/20 12:47:27 000003, Employee 000003 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000003 Dept B DETAILS EMP000003 CONTACT EMP000003 A002 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5672 13/10/20 02:33:52 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000004 Dept B DETAILS EMP000004 CONTACT EMP000004 A002 00000004 A002 EXIT GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5668 09/10/20 15:53:18 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5664 06/10/20 15:22:16 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5660 05/10/20 00:04:17 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5654 29/09/20 11:47:35 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5653 29/09/20 11:47:11 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5652 28/09/20 19:15:00 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5651 28/09/20 19:14:55 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5647 24/09/20 23:08:35 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000004 Dept B DETAILS EMP000004 CONTACT EMP000004 A002 00000004 A002 EXIT GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5644 21/09/20 19:39:57 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5643 20/09/20 18:05:04 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5640 17/09/20 04:57:18 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5639 16/09/20 22:54:59 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5638 16/09/20 22:53:40 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5637 16/09/20 14:41:36 000003, Employee 000003 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000003 Dept B DETAILS EMP000003 CONTACT EMP000003 A002 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5636 16/09/20 09:23:28 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000004 Dept B DETAILS EMP000004 CONTACT EMP000004 A002 00000004 A002 EXIT GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5635 15/09/20 09:47:35 000004, Employee 000004 00000004, 00000004 A002 EXIT GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000004 Dept B DETAILS EMP000004 CONTACT EMP000004 A002 00000004 A002 EXIT GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5632 12/09/20 18:15:13 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5626 07/09/20 16:37:36 000002, Employee 000002 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5618 01/09/20 16:49:11 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5604 23/08/20 07:11:06 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5603 22/08/20 17:19:26 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5595 21/08/20 13:29:47 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5594 21/08/20 13:03:18 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5593 21/08/20 13:02:20 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5591 17/08/20 16:03:45 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5568 14/08/20 17:07:39 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5558 13/08/20 17:53:56 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5537 11/08/20 08:22:43 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68406,100.62711 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5536 10/08/20 15:37:03 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 352265058677470 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5534 10/08/20 15:22:41 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60525,100.64622 99 352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5533 10/08/20 15:22:02 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60535,100.64586 99 352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5532 10/08/20 15:21:42 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5531 10/08/20 15:21:13 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5529 10/08/20 15:14:55 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5528 10/08/20 15:12:36 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60524,100.646 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5527 10/08/20 15:12:35 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60524,100.646 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5526 10/08/20 15:11:53 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5525 10/08/20 14:24:05 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5524 10/08/20 14:22:48 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 352265058677470 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5523 10/08/20 14:21:26 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5512 10/08/20 13:38:30 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60503,100.64608 99 352910074802301 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5506 09/08/20 18:54:37 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5505 08/08/20 16:54:03 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5504 08/08/20 16:53:39 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5503 08/08/20 16:53:34 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5502 07/08/20 18:55:19 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5501 07/08/20 17:42:53 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5500 07/08/20 15:05:01 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5499 07/08/20 15:02:48 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5498 06/08/20 20:06:10 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.6052,100.64605 99   คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5497 06/08/20 15:57:16 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5494 06/08/20 15:41:44 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99   คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5493 06/08/20 12:08:12 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64595 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5492 06/08/20 12:08:00 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60524,100.64593 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5491 06/08/20 12:07:35 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64591 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5479 05/08/20 12:40:22 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60524,100.64598 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5474 05/08/20 12:19:28 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60534,100.64617 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5473 05/08/20 12:19:16 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60508,100.64595 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5470 05/08/20 12:08:33 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60533,100.64595 99 000.00000,000.00000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5468 05/08/20 11:51:56 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60522,100.64585 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5463 03/08/20 15:34:53 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5459 02/08/20 20:19:13 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64595 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5458 02/08/20 20:19:10 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64595 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5455 02/08/20 20:16:58 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60522,100.64607 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5454 02/08/20 20:16:53 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60519,100.64599 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5453 02/08/20 20:05:57 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6053,100.64598 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5451 02/08/20 19:23:20 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60528,100.64598 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5450 02/08/20 19:22:46 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6052,100.64601 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5447 02/08/20 19:22:26 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6052,100.646 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5446 02/08/20 19:22:15 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.6052,100.646 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5445 02/08/20 19:22:02 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6052,100.646 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5438 02/08/20 18:22:32 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5437 01/08/20 17:13:05 000003, Employee 000003 00000003, 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 Employee 000003 Dept B DETAILS EMP000003 CONTACT EMP000003 A002 00000003 A002 ENTRANCE GATE 2 A002, COMPANY A002 COMPANY A002 Group001 ADDRESS A002 CONTACT A002
5423 31/07/20 17:22:18 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64595 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5421 31/07/20 17:18:51 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60522,100.646 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5416 31/07/20 17:05:28 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60531,100.64583 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5406 31/07/20 16:37:41 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5405 31/07/20 16:20:39 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60512,100.64592 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5404 31/07/20 16:20:37 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60512,100.64592 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5400 31/07/20 16:16:07 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60514,100.64607 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5395 31/07/20 12:37:59 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60531,100.64592 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5394 31/07/20 12:15:20 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60525,100.64599 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5388 30/07/20 08:50:06 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68404,100.62696 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5387 30/07/20 08:49:13 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68416,100.62707 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5384 29/07/20 16:16:55 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5380 29/07/20 15:24:06 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.6053,100.64603 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5379 29/07/20 15:23:58 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60519,100.64599 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5377 29/07/20 15:19:52 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60525,100.64625 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5376 29/07/20 15:19:25 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60524,100.64595 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5371 29/07/20 13:17:38 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60533,100.64595 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5370 29/07/20 13:03:43 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5369 29/07/20 13:03:40 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5368 29/07/20 13:03:37 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5367 29/07/20 13:03:28 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5366 29/07/20 13:02:47 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5365 29/07/20 13:02:26 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 0,0 99 358635054220604 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5364 29/07/20 12:56:24 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 356803080274399 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5362 29/07/20 12:50:17 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 356803080274399 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5361 29/07/20 12:46:58 000002, Employee 000002 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 356803080274399 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5360 29/07/20 12:46:51 000002, Employee 000002 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 356803080274399 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5359 29/07/20 12:41:51 000002, Employee 000002 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 353376094254262 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5358 29/07/20 12:41:44 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 353376094254262 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5357 29/07/20 12:41:13 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5356 29/07/20 12:40:42 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5355 29/07/20 12:40:32 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5353 29/07/20 10:25:21 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68411,100.62712 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5352 29/07/20 09:58:13 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68426,100.62732 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5351 29/07/20 09:57:00 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68415,100.62713 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5350 29/07/20 09:56:52 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68407,100.62707 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5349 29/07/20 09:53:33 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68413,100.6271 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5348 29/07/20 09:52:25 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68414,100.62711 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5346 29/07/20 09:33:59 000002, Employee 000002 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68411,100.62713 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5345 29/07/20 09:33:50 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68416,100.62715 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5344 29/07/20 09:20:19 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68409,100.62711 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5343 29/07/20 09:20:03 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68402,100.62711 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5342 29/07/20 09:14:43 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68416,100.6271 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5341 29/07/20 09:14:36 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68413,100.62712 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5340 29/07/20 09:07:53 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68416,100.62711 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5339 29/07/20 09:02:05 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68416,100.62712 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5338 29/07/20 09:01:53 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68416,100.62701 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5337 29/07/20 08:59:07 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68413,100.62712 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5336 29/07/20 08:58:59 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68414,100.62711 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5335 29/07/20 08:49:37 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68422,100.62705 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5334 29/07/20 08:47:42 000002, Employee 000002 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68404,100.62717 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5333 29/07/20 08:46:48 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68413,100.62713 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5332 29/07/20 08:46:30 000002, Employee 000002 00000020, 00000020 A006 Card20 13.68421,100.62706 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5331 29/07/20 08:40:59 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68415,100.62701 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5330 29/07/20 08:40:12 000003, Employee 000003 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68415,100.62713 99 352161090701420 Employee 000003 Dept B DETAILS EMP000003 CONTACT EMP000003 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5329 29/07/20 08:39:03 000003, Employee 000003 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 352161090701420 Employee 000003 Dept B DETAILS EMP000003 CONTACT EMP000003 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5328 29/07/20 08:38:37 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68411,100.62712 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5327 28/07/20 17:29:11 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5326 28/07/20 12:05:50 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60519,100.64596 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5325 28/07/20 12:05:41 000002, Employee 000002 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60519,100.64596 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5324 28/07/20 12:05:28 000002, Employee 000002 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60519,100.64596 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5323 28/07/20 12:04:23 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60519,100.64596 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5322 28/07/20 11:55:29 000002, Employee 000002 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60518,100.64591 99 352161090701420 Employee 000002 Dept A DETAILS EMP000002 CONTACT EMP000002 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5320 28/07/20 11:35:59 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64589 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5319 28/07/20 11:35:40 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64589 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5318 28/07/20 11:31:11 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6052,100.64602 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5317 28/07/20 11:30:50 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6052,100.64602 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5316 28/07/20 11:20:03 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60524,100.64596 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5315 28/07/20 11:06:21 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64591 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5314 28/07/20 11:06:02 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64591 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5313 28/07/20 11:05:45 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64591 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5312 28/07/20 11:04:53 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64591 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5311 28/07/20 11:04:28 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64591 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5310 28/07/20 11:04:10 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64591 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5309 28/07/20 10:57:48 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64597 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5308 28/07/20 10:51:51 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60522,100.64596 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5307 28/07/20 10:51:31 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60522,100.64596 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5306 28/07/20 10:42:19 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60527,100.64603 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5305 28/07/20 10:42:13 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60527,100.64603 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5304 28/07/20 10:42:03 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60527,100.64603 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5303 28/07/20 10:24:09 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64602 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5302 28/07/20 10:23:52 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64602 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5301 28/07/20 10:22:04 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60521,100.64598 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5300 28/07/20 10:21:12 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5299 28/07/20 10:20:59 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64597 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5298 28/07/20 10:20:50 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64597 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5297 27/07/20 21:57:21 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60529,100.64599 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5296 27/07/20 21:57:00 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5295 27/07/20 21:56:53 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 0,0 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5294 27/07/20 21:56:11 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64598 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5293 27/07/20 21:55:49 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64596 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5292 27/07/20 21:55:38 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64596 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5291 27/07/20 21:55:21 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 13.60523,100.64596 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5290 27/07/20 21:14:14 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5289 27/07/20 21:14:09 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5288 27/07/20 21:13:14 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 000.000000,000.000000 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5287 27/07/20 21:12:47 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 000.000000,000.000000 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5286 27/07/20 21:12:46 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 000.000000,000.000000 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5285 27/07/20 21:11:28 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5284 27/07/20 21:11:08 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5283 27/07/20 20:29:48 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 353376094254262 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5282 27/07/20 18:45:21 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60525,100.64597 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5281 27/07/20 18:37:17 000001, คุณอ้อม 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 13.60521,100.64594 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000002 A001 BUILDING DOOR 2 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5280 27/07/20 17:25:21 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60525,100.64594 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5279 27/07/20 17:18:13 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60525,100.64597 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5278 27/07/20 17:17:36 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60521,100.64596 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5277 27/07/20 17:10:23 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60528,100.64607 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5276 27/07/20 17:10:08 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6053,100.64603 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5275 27/07/20 17:06:17 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.6053,100.64599 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5274 27/07/20 16:31:17 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.60523,100.64587 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5273 27/07/20 10:10:36 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68412,100.62712 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5272 27/07/20 10:10:29 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68412,100.62712 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5271 27/07/20 09:59:17 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68412,100.62707 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5269 27/07/20 09:54:56 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68404,100.62716 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5268 27/07/20 09:54:25 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68411,100.62705 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5267 27/07/20 09:54:08 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 0,0 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5266 27/07/20 09:53:36 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68407,100.62703 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5265 27/07/20 09:52:56 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 13.68407,100.62707 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5264 27/07/20 09:45:39 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 , 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5263 27/07/20 09:29:24 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 000.000000,000.00000 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5262 27/07/20 09:00:16 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 000.000000,000.00000 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5261 27/07/20 08:59:42 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 000.000000,000.00000 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5260 27/07/20 08:56:20 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 000.000000,000.000000 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5259 27/07/20 08:56:18 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 000.000000,000.000000 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5258 27/07/20 08:56:12 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 000.000000,000.000000 99 0000000000000 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5244 23/07/20 11:36:35 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5243 23/07/20 11:35:22 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5242 23/07/20 11:34:20 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999 99 999999999999999999999999999999999999 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A001 00000001 A001 BUILDING DOOR1 A001, Q79 Q79 Group001 ADDRESS A001 CONTACT A001
5241 23/07/20 07:52:51 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 013.684181,100.627115 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5240 23/07/20 07:52:47 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 013.684181,100.627115 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5239 23/07/20 07:52:31 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 013.684181,100.627115 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5238 23/07/20 07:45:51 000001, คุณอ้อม 00000020, 00000020 A006 Card20 013.684031,100.627137 99 352161090701420 คุณอ้อม Operation DETAILS EMP000001 CONTACT EMP 000001 A006 00000020 A006 Card20 A006, Test Company 2 Test Company 2      
5237 23/07/20 01:42:20 000001, คุณอ้อม 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1 999.999999,999.999999