หน้า 
 จาก 4582
ลำดับ 6380
วันที่ 18/01/22
เวลา 07:37:22
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000015, 00000015 A005 Card15
Gps 013.684165,100.627034
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4582
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.