หน้า 
 จาก 4364
ลำดับ 6213
วันที่ 30/03/21
เวลา 07:06:04
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000020, 00000020 A006 Card20
Gps 000.000000,000.000000
Imei 352265055358231
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 4364
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.