หน้า 
 จาก 4225
ลำดับ 6072
วันที่ 11/01/21
เวลา 10:58:37
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 115.87.197.126
Imei 000000000000000
รหัสID
หน้า 
 จาก 4225
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.