หน้า 
 จาก 3825
ลำดับ 5663
วันที่ 06/10/20
เวลา 12:13:00
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 20_
Gps 13.7563,100.5018
Imei 0000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3825
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.