หน้า 
 จาก 3682
ลำดับ 5436
วันที่ 01/08/20
เวลา 01:24:20
รหัสพนักงาน 000007
รหัสสถานี 00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3682
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.