หน้า 
 จาก 3682
ลำดับ 5435
วันที่ 31/07/20
เวลา 18:58:10
รหัสพนักงาน 000007
รหัสสถานี 00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3682
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.