หน้า 
 จาก 3317
ลำดับ 5164
วันที่ 03/03/20
เวลา 19:33:36
รหัสพนักงาน 00000053
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 000.000000,000.000000
Imei 0000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3317
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.