หน้า 
 จาก 3346
ลำดับ 5159
วันที่ 02/03/20
เวลา 20:07:44
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 124.122.110.223
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3346
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.