หน้า 
 จาก 3682
ลำดับ 5064
วันที่ 11/01/20
เวลา 06:38:15
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000008, 00000008 A003 ENTRANCE GATE 1
Gps 013.659436,100.643065
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3682
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.