หน้า 
 จาก 3682
ลำดับ 5061
วันที่ 11/01/20
เวลา 06:38:07
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000014, 00000014 A005 Card14
Gps 013.659436,100.643065
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3682
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.