หน้า 
 จาก 3682
ลำดับ 5060
วันที่ 09/01/20
เวลา 21:23:31
รหัสพนักงาน 000000
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 101.91.60.109
Imei 000000000000000
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3682
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.