หน้า 
 จาก 3346
ลำดับ 4993
วันที่ 08/10/19
เวลา 17:38:41
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 013.684127,100.627072
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3346
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.