หน้า 
 จาก 3121
ลำดับ 4973
วันที่ 20/08/19
เวลา 18:20:52
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10
Gps 013.605278,100.646025
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3121
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.