หน้า 
 จาก 3215
ลำดับ 4970
วันที่ 20/08/19
เวลา 18:20:42
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2
Gps 013.605278,100.646025
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3215
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.