หน้า 
 จาก 3181
ลำดับ 4952
วันที่ 31/07/19
เวลา 10:27:57
รหัสพนักงาน NULL
รหัสสถานี 00000007, 00000007 A003 ENTRANCE GATE 2
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3181
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.