หน้า 
 จาก 3121
ลำดับ 4948
วันที่ 24/07/19
เวลา 12:39:20
รหัสพนักงาน 000001, คุณอ้อม
รหัสสถานี 00000005, 00000005 A004 STATION GATE 1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3121
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.