หน้า 
 จาก 3181
ลำดับ 4939
วันที่ 24/07/19
เวลา 12:01:35
รหัสพนักงาน NULL
รหัสสถานี 00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3181
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.