หน้า 
 จาก 3181
ลำดับ 4937
วันที่ 24/07/19
เวลา 12:00:22
รหัสพนักงาน NULL
รหัสสถานี 00000006, 00000006 A004 ENTRANCE GATE 1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3181
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.