หน้า 
 จาก 3069
ลำดับ 4890
วันที่ 10/05/19
เวลา 15:19:58
รหัสพนักงาน NULL
รหัสสถานี 00000002, 00000002 A001 BUILDING DOOR 2
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3069
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.