หน้า 
 จาก 3063
ลำดับ 4854
วันที่ 11/04/19
เวลา 19:50:58
รหัสพนักงาน 000888, Customer B
รหัสสถานี 90000002, Rat Bait Monitor
Gps 58.10.140.141
Imei 000000000000000
รหัสID 1
หน้า 
 จาก 3063
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.