หน้า 
 จาก 3063
ลำดับ 4844
วันที่ 11/04/19
เวลา 10:39:30
รหัสพนักงาน 000888_1
รหัสสถานี 90000002, Rat Bait Monitor
Gps 27.130.90.224
Imei 000000000000000
รหัสID 1
หน้า 
 จาก 3063
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.