หน้า 
 จาก 3050
ลำดับ 4564
วันที่ 04/03/19
เวลา 01:00:37
รหัสพนักงาน 000001, Employee 000001
รหัสสถานี 00000020, 00000020 A006 Card20
Gps 000.000000,000.000000
Imei 352265054357606
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3050
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.