หน้า 
 จาก 3050
ลำดับ 4562
วันที่ 04/03/19
เวลา 06:46:53
รหัสพนักงาน NULL
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 000.000000,000.000000
Imei 353722050148354
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3050
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.