หน้า 
 จาก 3050
ลำดับ 4560
วันที่ 02/03/19
เวลา 06:42:35
รหัสพนักงาน 000001, Employee 000001
รหัสสถานี 00000001, 00000001 A001 BUILDING DOOR1
Gps 999.999999,999.999999
Imei 999999999999999999999999999999999999
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3050
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.