หน้า 
 จาก 3287
ลำดับ 4559
วันที่ 01/03/19
เวลา 18:37:36
รหัสพนักงาน 00000010
รหัสสถานี 00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10
Gps 013.685294,100.619626
Imei 98D92E46-B47B-4FCF-A111-672988388E02
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3287
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.