หน้า 
 จาก 3050
ลำดับ 4558
วันที่ 27/02/19
เวลา 16:35:29
รหัสพนักงาน 000001, Employee 000001
รหัสสถานี 000001
Gps 013.605286,100.645957
Imei 352161090701420
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3050
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.