หน้า 
 จาก 3050
ลำดับ 4556
วันที่ 19/02/19
เวลา 11:04:44
รหัสพนักงาน 00000010
รหัสสถานี 00000010, 00000010 A001 DOOR GATE 10
Gps 013.681963,100.627339
Imei 98D92E46-B47B-4FCF-A111-672988388E02
รหัสID 99
หน้า 
 จาก 3050
©2013 บริษัท เอฟ ซี โซลูชั่น จำกัด. 6627461123-4 http://www.cloudfcs.com sales@fcsolution.com All rights reserved.